INDIVIDUÁLNÍ
PORADENSTVÍ

 • nespokojenost v životě, se sebou samým
 • potíže v komunikaci s druhými
 • zvládání obtížných životních situací
 • vyrovnávání se s novými životními etapami
  (narození dítěte, krize středního věku, rozvod, apod.)
 • potíže ve vztazích (partnerských, rodinných, pracovních)
 • osobní krize (zvládání neúspěchu, hledání smyslu života)
 • osobnostní růst, sebepoznání

PÁROVÉ
PORADENSTVÍ

 • manželské a partnerské krize
 • párová komunikace
 • nevěra
 • předmanželské poradenství
 • nesoulad, odcizení
 • společné zvládání obtížných situací
 • výchova dítěte
 • předrozvodové a rozvodové poradenství
 • problematika domácího násilí

RODINNÉ
PORADENSTVÍ

 • výchovné obtíže
 • komunikace v rodině
 • mezigenerační vztahy a soužití
 • krizové situace v rodině
 • problémy rekonstituované rodiny 
  (vztahy dětí z předchozího manželství a nových partnerů, apod.)
 • problematika dospívajících