Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studium jsem ukončila státní závěrečnou zkouškou z klinické psychologie.

 

Dosavadní praxe a pracovní zkušenosti:

2012 - dosud Soukromá psychologická praxe

2012 - 2016 Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín (částečný úvazek) 

2008 - 2012 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín (v roce 2012 organizace přejmenována na Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy)

2008 - 2009 Pedagogicko-psychologická poradna Zlín. Centrum prevence (patřící pod Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín)

 

Odborné vzdělávání a výcviky

 • započatý výcvik v Gestalt terapii (Institut Dialog, skupina G7)
 • workshop párové terapie vedený B. a R. Reisnickovými z institutu GATLA v Los Angeles
 • Systemická práce s dětmi a dospívajícími
 • Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a možnosti pomoci
 • Poradenská propedeutika pro manželské a rodinné poradenství
 • Psycholog ve zdravotnictví
 • Test stromu u Dr. Altmana
 • Kresba jako nástroj poznání dítěte I., II.
 • Prevence vyhoření, Psychohygiena
 • Základní kurz krizové intervence
 • Sociálně-psychologický výcvik ve skupině

Členství v odborných organizacích

 • AMRP – Asociace manželských a rodinných poradců 
  (2013 - 2018 – vedoucí oblastní pobočky Zlín)                                  
  (2018 - dosud - řádný člen)
  www.amrp.cz 

Pasivní účast na konferencích

 • Konference Integrace v psychoterapii
 • 3. Mezinárodní psychoterapeutické sympózium
 • 5. česká konference Gestalt psychoterapie "Pátý element Setkání"
 • 6. česká a 3. česko-slovensklá konference Gestalt psychoterapie "Žít Gestalt"